บริการให้เช่ารถ Camry
 
 
 
 
 
 
สถิติเว็บไซต์
 
 
 
 
    ID Line : Tup Van
 
 
     
 
อัตราและเงื่อนไขการให้บริการ
 
     
  1. อัตราเช่ารถตู้ Commuter, D4D เริ่มต้น 1,800-2,200 บาท
   ** ยกเว้นเทศกาลหรือวันหยุดต่างๆ (นักขัตฤกษ์)
 
  2. อัตราค่าเช่า TOYOTA CAMRY เริ่มต้น 3,500-4,500 บาท 
   ** ยกเว้นเทศกาลหรือวันหยุดต่างๆ (นักขัตฤกษ์)
 
  3. การวางมัดจำ ผู้ใช้บริการจะต้องมีการวางเงินมัดจำล่วงหน้า ก่อนการเดินทันทีในวันที่มีการจอง
    ทันที ณ วันที่จองในวงเงิน 50%  จึงจะถือได้ว่ามีการจองรถอย่างสมบูรณ์
 
     
  การชำระเงินมัดจำล่วงหน้า  กระทำโดย โอนผ่านธนาคารหรือตู้ ATM  
 
ธนาคาร
    สาขา   
ชื่อบัญชี
ประเภทบัญชี
เลขที่บัญชี
 สาขาเซ็นทรัลบางนา
ธนพัฒน์ เจริญวัย
ออมทรัพย์
404-281344-7
 
     
  4. การคิดเวลาเช่านับจากวันเช่าเป็นวันแรก ไม่ว่าออกเวลาใดก็ตามระหว่างเดินทางใช้รถได้ตั้งแต่ 
    07.00-19.00น.วันกลับต้องไม่เกิน 20.00 น.หากเกินกว่านั้นคิดค่าบริการเพิ่มชั่วโมงละ 150 บาท
    เกิน 24.00 น. คิดเป็นอีก 1 วัน
 
       » วันที่เริ่มเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นเวลาใดก็ตาม นับเป็น 1 วันทำงาน  
       » การออกเดินทางกลางคืน ไปถึงจุดหมายตอนเช้า พนักงานต้องได้พักเมื่อถึงจุดหมาย
        อย่างน้อย 6 ชั่วโมง ก่อนออกเดินทางต่อไปเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางพนักงานขับรถ
        จะปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลาไม่เกิน 12 ชั่วโมง
 
     
     
     
     
     
Van-Kongtup
299/52  ถ.กาญจนาภิเษก  ซ.กาญจนาภิเษก 61   ต.บางแก้ว  อ.บางพลี  จ.สมุทรปราการ 10540
โทร : 084-5211168  คุณธนพัฒน์  เจริญวัย (ทัพ),  081-8696587  คุณฤทัย  แจ้งเนตร      Email :  kongtupvan@gmail.com
Current Pageid = 5