บริการให้เช่ารถ Camry
 
 
 
 
 
 
สถิติเว็บไซต์
 
 
 
 
    ID Line : Tup Van
 
 
     
 
รายละเอียดการจองรถตู้ให้เช่า
 
     
 
  การจองรถตู้  
 

  การเช่าแบบที่ 1  ไม่รวมน้ำมัน (คิดราคา/วัน)  
 
 1. ในวันที่เริ่มเดินทาง  บริษัทจะเติมน้ำมันเต็มถังให้กับลูกค้า
 2.
 
การเติมน้ำมันในครั้งต่อไประหว่างการเดินทาง  ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายและเติม
น้ำมันรถเต็มถังเมื่อเสร็จงานหรือถึงจุดหมายปลายทาง
 3. ค่าจอด  ค่าผ่านทาง(ทางด่วน)  และการนำรถเข้าสถานที่ต่างๆ ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
 
     
   การเช่าแบบที่ 2  คิดราคา/เที่ยว (เหมารวมราคาน้ำมัน)  
 
 1. ในการใช้รถกรณีที่ใช้ไปส่งหรือรับกลับ จะต้องมีจุดหมายปลายทาง  กำหนดเวลาและเส้นทางการเดินทางที่แน่นอน (พนักงานขับรถ จะไม่ออกนอกเส้นทางที่กำหนด)
 2.
ค่าจอดรถ  ค่าผ่านทาง  ทางด่วนและการนำรถเข้าสถานที่ต่างๆ  ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
 3.
การเดินทางนอกเหนือจากเส้นทางหรือจุดหมายปลายทางที่กำหนดไว้  ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
 
     
  รายละเอียดการจองรถตู้ให้เช่า  
 
 
  เงื่อนไขทั่วไป  
 
 1. จำกัดจำนวนผู้โดยสารไม่เกิน 9 คน  ต่อรถตู้ 1 คัน
 2. ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดขึ้นรถโดยเด็ดขาด
 3. ผู้โดยสารทุกท่าน  ห้ามดื่มสุรา  หรือของมึนเมาทุกชนิด และห้ามสูบบุหรี่  ภายในรถโดยเด็ดขาด
 4.

ห้ามนำสิ่งเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมายมาไว้ในรถโดยเด็ดขาด  หากพนักงานขับรถพบเห็นหรือสงสัยว่ามีพนักงานขับรถจำเป็นต้องร้องขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำการตรวจค้น  ทั้งนี้ เพื่อความบริสุทธิ์ของตนเอง และบุคคลอื่นภายในรถ
5.
พนักงานขับรถขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับหรือยกเลิกการเดินทางในบางเส้นทางหรือบางเวลา  หากพิจารณาเห็นว่าการเดินทางต่อไปนี้อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภายในรถ
6.

พนักงานจะปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งเน้นความสะดวก  และความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสารในรถเป็นสำคัญ  ความเร็วในการขับขี่จึงมิใช่ปัจจัยหลักในการเดินทาง   แต่จะขึ้นอยู่กับสภาพผิวจราจร และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
 
     
     
 
  ธนพัฒน์    เจริญวัย :  084-521-1168
    ฤทัย  แจ้งเนตร       :  081-869-6587
 
 
  Email    :   Vankongtup@gmail.com
 
 
Van-Kongtup
299/52  ถ.กาญจนาภิเษก  ซ.กาญจนาภิเษก 61   ต.บางแก้ว  อ.บางพลี  จ.สมุทรปราการ 10540
โทร : 084-5211168  คุณธนพัฒน์  เจริญวัย (ทัพ),  081-8696587  คุณฤทัย  แจ้งเนตร      Email :  kongtupvan@gmail.com
Current Pageid = 4